T.C. Mİllî Eğİtİm BakanlIğI
İSTANBUL / BEŞİKTAŞ - Atatürk Anadolu Lisesi

Duyurular

Ekm

Okulumuzda giriş çıkış saatlerinde yapılan güncelleme aşağıdaki fotoğrafta görüldüğü gibidir. Öğrencilerimizin ve velilerimizin dikkatine...

Ağu

 

T.C.

BEŞİKTAŞ KAYMAKAMLIĞI

BEŞİKTAŞ ATATÜRK ANADOLU LİSESİ

 

 

 

 

2018-2019 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI GÜZ DÖNEMİ

SORUMLULUK SINAV PROGRAMI

 

 

SINAVIN ADI: GÜZ DÖNEMİ SORUMLULUK SINAVI

 

 

 

SIRA NO

 

TARİH

 

SAAT

 

DERSİN ADI

 

SINAVIN ADI

 

1

 

 

19/09/2018

 

10.00

Türk Dili ve Edebiyatı

 

 

Sorumluluk

                                                                                                                                

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                              Mehmet TATLI

                                              Okul Müdür V.

Ağu

 

BEŞİKTAŞ ATATÜRK ANADOLU LİSESİ

( Okul Aile Birliği Okul Servis Araçları Kiralama Komisyonu Baş Vurusu)

 

         Okul Servis araçlarının  Çalıştırılmasına İlişkin Usul ve Esaslara ait 3.Madde -e-bendinde “Taşımacıyı Tespit Komisyonu: Her yıl ilgili Okul Müdürlüğünün Başkanlığında, okul aile birliği başkanı, öğretmenler kurulunda ad çekme ile belirlenecek bir öğretmen,(Bir asıl, bir yedek üye) çocuğu servisle taşınan veliler arasında okul idarecisinin belirleyeceği  iki veli  (iki asil iki yedek üye) , varsa okul eğitim vakfı yönetim kurulunca  belirlenecek bir temsilcinin katılımıyla oluşturulacak komisyonu ifade eder ”denilmektedir. Okulumuzda  03/08/2018 tarihinde  kurulan taşımacıyı tespit komisyonu Beşiktaş Atatürk Anadolu Lisesi’nin 2018 -2019 ,2019-2020,2020-2021 Eğitim ve Öğretim yılı sonuna kadar, 3 Eğitim ve Öğretim yılı taşıma işleri için aşağıdaki şartlar ve süreler dahilinde duyuruya çıkmıştır ilanen duyurulur.

 

          Kiralama için istekliler kapalı zarf içerisinde tutanak karşılığında belirtilen takvim uyarınca aşağıdaki belgeleri komisyona teslim edeceklerdir. Servis şartnamesi okul idaresinde ücretsiz alınabilir.

 

            Okul  Servis Araçları Taşıma İşleri Katılabilme Şartları ve İstenen Belgeler:

 

1-)Tebligat Adres Beyanı İrtibat için telefon numaraları varsa faks ve  mail numarası  (Tüzel kişi veya  gerçek kişi için bu bilgiler beyaz bir kağıda yazılmış altı tarihli imza veya kaşe olacaktır.

 

2-) Gerçek kişi olması halinde servis çalıştırılması işinin yapıldığı  yıl içinde  alınmış ticaret veya sanayi odası veya  meslek odasının kayıtlı olduğunu gösterir belge

 

3-) Tüzel kişi olması halinde  mevzuat gereği  tüzel kişiliğin sicile kayıtlı olduğu ticaret ve  veya sanayi odasından servis çalıştırılması işine ilişkin ilanın  yapıldığı yıl içerisinde alınmış tüzel kişiliğinin sicile kayıtlı olduğuna dair belge .

 

4-) Taşımayı gerçekleştireceği taşıtların kişiler adına  tüzel kişilikler de  üçte birinin  tüzel kişilik  adına tescilli olduğuna ilişkin belgeler.

 

5-) Taşıma yapacağı Aracın  ruhsat fotokopisi ve araç muayene raporu ( Taşınan Öğrenci sayısının tahmini 150-200  arası olacağı düşünülerek yeteri kadar araç ruhsat fotokopisi getirilmesi uygun olacaktır.

 

e-) Tehdit veya tahsis uygulanan İllerde tahditli tahsisli araç plaka belgeleri ve diğer  illerde ise  Oku Servis Araçları Yönetmeliğinde belirlenen şartlara uygun ve gerekli belgeler

 

f-)Taşımacının servis yolcu taşımacılığını  gösterir 493903 yolcu servisçilik “NACE”  Kodlu belge.

 

                                    KİRALAMA SÜRECİ VE TAKVİMİ

 

1-)  3 AĞUSTOS CUMA- KİRALAMA DUYURUSUNA ÇIKILMASI

 

2-) 10 AĞUSTOS MESAİ BİTİMİNE KADAR  EVRAKLARIN KAPALI ZARF İÇİNDE KOMİSYONA TUTANAK KARŞILIĞI TESLİMİ

 

3-) 13 AĞUSTOS PAZARTESİ TEKLİFLERİN  İNCELENMESİ VE TAŞIMACIYI TESPİT ETMESİ.

  

Nis

Okul servislerimizin denetimi yapıldı.

Mrt

Okulumuzda bu sene Harezmi Eğitim Modeli yürütülmektedir. 10. ve 11. sınıf öğrencilerimizle ve kimya, bilişim, coğrafya öğretmenlerinin katılımıyla geliştirilen projemizle öğrencilerimize değişik bir ders işleme yöntemini deneyimleme fırsatı veriyoruz.

Ock

Kas

Milli Eğitim Bakanlığı’nın yazısı doğrultusunda; Eğitimde FATİH Projesi, EBA ve Eğitimde FATİH Projesi Eğitim Teknolojileri Zirvesi sosyal medya hesap bilgilerini tabloda paylaşılmıştır. Tüm veli ve öğrencilerimize duyurulur.

Ekm

TÜBİTAK-Bilim İnsanı Destek Programları Başkanlığınca lise öğrenimine devam etmekte olan öğrencileri temel, sosyal ve uygulamalı bilim alanlarında çalışmalar yapmaya teşvik etmek, çalışmalarını yönlendirmek ve mevcut bilimsel çalışmalarının gelişimine katkı sağlamak amacıyla Biyoloji, Coğrafya, Değerler Eğitimi, Fizik, Kimya, Kodlama, Matematik, Psikoloji, Sosyoloji, Tarih, Teknolojik Tasarım, Türk Dili ve Edebiyatı alanlarında LİSE ÖĞRENCİLERİ ARAŞTIRMA PROJELERİ YARIŞMASI düzenlenecektir.

Ekm

Ağu

2017 - 2018 Eğitim Öğretim Yılı Öğrenci Kayıt İşlemleri

Haz

Okulumuz rehber öğretmeni Ayşe KAYA´ nın organize ettiği gezide "SELAHADDİN KORKMAZ ÖZEL EĞİTİM İŞ UYGULAMA MERKEZİ (OKULU)" öğrencileri ve öğretmenlerinin hazırladığı projeleri inceleme şansımız oldu.

Şbt

Şbt

Tem

2017 LYS Sonuçları

Ock

İstanbul Valiliği, 2017de Yükseköğretime Geçiş Sınavına girecek öğrenciler için mevcut soğuk damgalı nüfus cüzdanları ve geçici kimlik belgelerinin, yeni kimlik kartları teslim alınıncaya kadar geçerli olduğunu duyurdu.

MEVCUT KİMLİKLER GEÇERLİ

Valilikten yapılan yazılı açıklamada, bu yıl YGS´ye girecek öğrencilerin, mevcut kimlik kartları ile geçici kimlik belgelerinin geçerli olmayacağı iddiası üzerine son günlerde yoğun şekilde İlçe Nüfus Müdürlüklerine yeni kimlik kartı başvurusunda bulunulduğunun tespit edildiği belirtildi.

Açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Bu kapsamda nüfus cüzdanının kaybolmuş, tahrifata uğramış ve kullanılamaz duruma gelmiş olması halleri dışında, mevcut soğuk damgalı nüfus cüzdanları ve geçici kimlik belgeleri, yeni kimlik kartları teslim alınıncaya kadar geçerlidir. Ayrıca İçişleri Bakanlığının 09.01.2017 tarih ve 4750 sayılı yazıları ile uygulamanın bu doğrultuda yapılması, ÖSYM ve Milli Eğitim Bakanlığına bildirilmiştir."