T.C. Mİllî Eğİtİm BakanlIğI
İSTANBUL / BEŞİKTAŞ - Atatürk Anadolu Lisesi

ÖĞRENCİ SERVİS ARAÇLARININ TESPİTİ ve SÖZLEŞMESİ İŞ DUYURUSU

 

BEŞİKTAŞ ATATÜRK ANADOLU LİSESİ

( Okul Aile Birliği Okul Servis Araçları Kiralama Komisyonu Baş Vurusu)

 

         Okul Servis araçlarının  Çalıştırılmasına İlişkin Usul ve Esaslara ait 3.Madde -e-bendinde “Taşımacıyı Tespit Komisyonu: Her yıl ilgili Okul Müdürlüğünün Başkanlığında, okul aile birliği başkanı, öğretmenler kurulunda ad çekme ile belirlenecek bir öğretmen,(Bir asıl, bir yedek üye) çocuğu servisle taşınan veliler arasında okul idarecisinin belirleyeceği  iki veli  (iki asil iki yedek üye) , varsa okul eğitim vakfı yönetim kurulunca  belirlenecek bir temsilcinin katılımıyla oluşturulacak komisyonu ifade eder ”denilmektedir. Okulumuzda  03/08/2018 tarihinde  kurulan taşımacıyı tespit komisyonu Beşiktaş Atatürk Anadolu Lisesi’nin 2018 -2019 ,2019-2020,2020-2021 Eğitim ve Öğretim yılı sonuna kadar, 3 Eğitim ve Öğretim yılı taşıma işleri için aşağıdaki şartlar ve süreler dahilinde duyuruya çıkmıştır ilanen duyurulur.

 

          Kiralama için istekliler kapalı zarf içerisinde tutanak karşılığında belirtilen takvim uyarınca aşağıdaki belgeleri komisyona teslim edeceklerdir. Servis şartnamesi okul idaresinde ücretsiz alınabilir.

 

            Okul  Servis Araçları Taşıma İşleri Katılabilme Şartları ve İstenen Belgeler:

 

1-)Tebligat Adres Beyanı İrtibat için telefon numaraları varsa faks ve  mail numarası  (Tüzel kişi veya  gerçek kişi için bu bilgiler beyaz bir kağıda yazılmış altı tarihli imza veya kaşe olacaktır.

 

2-) Gerçek kişi olması halinde servis çalıştırılması işinin yapıldığı  yıl içinde  alınmış ticaret veya sanayi odası veya  meslek odasının kayıtlı olduğunu gösterir belge

 

3-) Tüzel kişi olması halinde  mevzuat gereği  tüzel kişiliğin sicile kayıtlı olduğu ticaret ve  veya sanayi odasından servis çalıştırılması işine ilişkin ilanın  yapıldığı yıl içerisinde alınmış tüzel kişiliğinin sicile kayıtlı olduğuna dair belge .

 

4-) Taşımayı gerçekleştireceği taşıtların kişiler adına  tüzel kişilikler de  üçte birinin  tüzel kişilik  adına tescilli olduğuna ilişkin belgeler.

 

5-) Taşıma yapacağı Aracın  ruhsat fotokopisi ve araç muayene raporu ( Taşınan Öğrenci sayısının tahmini 150-200  arası olacağı düşünülerek yeteri kadar araç ruhsat fotokopisi getirilmesi uygun olacaktır.

 

e-) Tehdit veya tahsis uygulanan İllerde tahditli tahsisli araç plaka belgeleri ve diğer  illerde ise  Oku Servis Araçları Yönetmeliğinde belirlenen şartlara uygun ve gerekli belgeler

 

f-)Taşımacının servis yolcu taşımacılığını  gösterir 493903 yolcu servisçilik “NACE”  Kodlu belge.

 

                                    KİRALAMA SÜRECİ VE TAKVİMİ

 

1-)  3 AĞUSTOS CUMA- KİRALAMA DUYURUSUNA ÇIKILMASI

 

2-) 10 AĞUSTOS MESAİ BİTİMİNE KADAR  EVRAKLARIN KAPALI ZARF İÇİNDE KOMİSYONA TUTANAK KARŞILIĞI TESLİMİ

 

3-) 13 AĞUSTOS PAZARTESİ TEKLİFLERİN  İNCELENMESİ VE TAŞIMACIYI TESPİT ETMESİ.

  

Paylaş Facebook  Paylaş twitter  Paylaş google  Paylaş linkedin
Yayın: 03.08.2018 - Güncelleme: 03.08.2018 15:08 - Görüntülenme: 560
  Beğen | 0  kişi beğendi